Contactar


Administrador
Sr. Serafin Pablos
Serafin.pablos@bobinadosmartorell.com
Dept. Comptabilitat
Srta. Tania Agüero
administracion@bobinadosmartorell.com
contabilidad@bobinadosmartorell.com
Dept. Tècnic
Sr. Jordi García
taller@bobinadosmartorell.com
Oficina Tècnica
Sr. Miguel García
otecnica@bobinadosmartorell.com
Dept. Compres
Sta. Judit Criado
compras@bobinadosmartorell.com
Dept. Treballs Exteriors
Sr.
predictivo@bobinadosmartorell.com
Recepció
Sr. Joan Figueras
recepcion@bobinadosmartorell.com
Telèfon: (34) 93 770 80 92
C/.Cerámica, 5 naus A4-A5
Pol•lígon del Sud i Sud Magarola . Apartat de Correus, 290
08292 ESPARRAGUERA
FAX: (34) 93 777 12 98
bobinados@bobinadosmartorell.com