L’Empresa

Bobinados E. Martorell és una empresa que ha consolidat el seu projecte basant-se en la professionalitat del seu equip i en l’eficŕcia de la nostra organització

En aquest sentit hem de garantitzar la confiança dels nostres clients recolzant-nos en un Sistema de Gestió de la Qualitat i en una implantació de procediments a tots els nivells de l’empresa, segons el model de la normativa UNE-EN-ISO 9001:2008.